Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı
Destek hizmetleri; tam 1,5 asırdır ülkemizde olduğu gibi dünyanın en ücra noktalarında da, savaşlarda, mübadele yollarında, depremlerde, afet bölgelerinde, açlık ve yoksullukla mücadele eden topraklarda, hiçbir ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahibi insanlara yardım ulaştıran, milletimizin ve gönül coğrafyamızın şefkat ve merhametinin sesi olan Türk Kızılay’ın misyon, vizyon ve stratejik hedefleri doğrultusunda insanlığa doğrudan veya dolaylı sunduğu tüm hizmetlerin yürütülmesi ve sürdürülebilir kılınması için başta gerekli işgücü olmak üzere ürün ve hizmetlerin organizasyonel tedariğini en uygun şartlarda ve en etkin şekilde sağlamaktadır. Ürün, hizmet ve işgücü tedariğinin sadece maddi bir süreç olmadığından hareketle Destek Hizmetleri; ihtiyaçların karşılanması için, önceden belirlenen standartlarda, güvenilir ürün ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde, işgücü ve süreçlerin organizasyonunda talep sahipleri, tedarikçiler ve hizmet sunucuları dâhil kurum içi ve kurum dışı ilgili tüm taraflarla ortak çalışmaktadır. Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı çatısı altında birleşen bahse konu süreçler uluslararası, ulusal ve kurumsal mevzuata uygun olarak şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde; İnsan Kaynakları Direktörlüğü, İdari Hizmetler Direktörlüğü ve Satın Alma Direktörlüğü koordinasyonunda herbiri alanında yetkin ve seçkin teknik uzmanlar tarafından yürütülmektedir.
Süleyman İslamoğlu
Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
Bağlı Direktörlüklerimiz
Diğer Genel Müdürlükler ve Yardımcılıkları