Finans ve Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı
Türk Kızılay kurumsal kimliği içerisinde yer alan Finans ve Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı, Kızılay’ın sahip olduğu varlıkların etkin ve verimli kullanımını sağlamak, kurum stratejileri doğrultusunda bütçe hedeflerini belirlemek, gelir getirici faaliyetlerini geliştirmek, kurum kaynaklarını doğru zamanda-doğru yerde kullanmak ve kısa-uzun dönemli mali planlama ve raporlama yapmak amaçlarına sahiptir. Bu kapsamda, Finans ve Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı çatısı altında yer alanı Bütçe ve Muhasebe Yönetimi Direktörlüğü, Finans ve Hazine Yönetimi Direktörlüğü, Gayrimenkul Geliştirme Direktörlüğü ve Gayrimenkul Yönetimi Direktörlüğü ile Kızılay misyon ve vizyonuna uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Nurettin Hafızoğlu
Finans ve Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı
Bağlı Direktörlüklerimiz
Diğer Genel Müdürlükler ve Yardımcılıkları