Teftiş Kurulu Başkanlığı
Kızılay Tüzüğünün 59. Maddesi hükmü kapsamında, Genel Başkana bağlı olarak görev yapan Türk Kızılay Teftiş Kurulu Başkanlığı; genel müdürlükler, il merkezi, ilçe şube, belde, mahalle ve köy temsilcilikleri, bağlı faaliyet alanları ve hizmet birimlerinde teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütür. Kurumun kurumsal yönetişim ilkelerine, amaç ve politikalarına, stratejik plan ve programlarına, mevzuata ve hedeflerine uygunluğunu denetler. Teftiş Kurulu Başkanlığı, görev ve yetkilerini Genel Başkan adına kullanır.
MUHARREM KIRCI
Teftiş Kurulu Başkanı