Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Türk Kızılay kurumsal kimliği içerisinde yer alan İdari ve Mali İşler Genel Müdürlüğü, Kızılay’ın sahip olduğu varlıkların etkin ve verimli kullanımını sağlamak, kurum stratejileri doğrultusunda bütçe hedeflerini belirlemek, gelir getirici faaliyetlerini geliştirmek, kurum kaynaklarını doğru zamanda-doğru yerde kullanmak ve kısa-uzun dönemli mali planlama ve raporlama yapmak amaçlarına sahiptir. Bu kapsamda, İdari ve Mali İşler Genel Müdürlüğü çatısı altında yer alanı Bütçe ve Muhasebe Yönetimi Direktörlüğü, Finans ve Hazine Yönetimi Direktörlüğü, Gayrimenkul Geliştirme Direktörlüğü ve Gayrimenkul Yönetimi Direktörlüğü ile Kızılay misyon ve vizyonuna uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Nurettin Hafızoğlu
Destek Hizmetleri Genel Müdürü
Bağlı Direktörlüklerimiz


Kızılay Organizasyon Şeması