Taşınmaz Yönetimi Genel Müdürlüğü
Taşınmaz Yönetimi Genel Müdürlüğü, Türk Kızılay’ın gelir getirici faaliyetlerini yürüten Genel Müdürlükleri arasında yer almaktadır. Genel Müdürlük, gayrimenkullerin verimli yönetim stratejilerinin belirlenmesi, etkin ve verimli kullanım sonucunda gayrimenkullerden elde edilen gelirlerin arttırılması, belirlenecek farklı alternatifler ile gayrimenkullerin değerlendirilmesi ve atıl durumların ortadan kaldırılmasını sağlayarak Türk Kızılay’ı misyonuna uygun insani yardım faaliyetlerine daha fazla kaynak yaratmayı amaçlamaktadır.
Tevfik Türel
Genel Müdür