Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İnsani yardım sektörünün küresel düzeyde en önemli aktörlerinden biri olan Türk Kızılay, uluslararası alandaki çalışmalarını Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürlüğü çatısı altında yürütüyor. Ülke sınırlarını aşan ve dünya kamuoyunun takdirini kazanan insani yardım çalışmalarının yanı sıra ülkemiz içerisinde uluslararası boyut taşıyan ve milyonlarca ihtiyaç sahibi insana, farklı alanlarda hizmet ulaşmasını sağlayan göç odaklı çalışmalar da yine bu çatı altında yürütülüyor. Sadece yardım ulaştırmayı değil, insancıl hukuk ve savunuculuk çalışamaları ile insani krizleri ortaya çıkmadan önlemeyi hedefleri arasına koyan Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Uluslararası Politikalar ve İş Birlikleri Direktörlüğü, Uluslararası Programlar ve Operasyonlar Direktörlüğü, Göç Hizmetleri Direktörlüğü yapılarından oluşuyor.
Alper Küçük
Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü
Bağlı Direktörlüklerimiz


Kızılay Organizasyon Şeması