Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürlüğü
Toplumlar, afetlerle başa çıkabilmek için tarih boyunca birçok organizasyon modelini hayata geçirmiştir. Modern toplumlarla birlikte ise afet zararlarından korunma toplum temelli bir dönüşüme evrilmiş, afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası alınacak önlemlerle ilgili bir dizi yapı oluşturulmuştur. Afet yönetim evreleri göz önüne alınarak Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürlüğü yeniden yapılanarak bünyesinde 3 Direktörlük yer alması planlanmış ve çalışmalara başlanmıştır. Bu birimlerde afet ve acil durumlarda alanda görev alabilecek, hem fiziki hem de psikolojik açıdan yeterlilik sahibi uzman müdahale personelleri hizmet vermektedir.
Doç Dr. Kurtuluş Açıksarı
Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürü
Bağlı Direktörlüklerimiz


Kızılay Organizasyon Şeması